fbpx
W I K O T I

Loading

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 05.09.2022

Această politică detaliază practica IT DIGITAL POMELO SRL cu privire la condițiile comerciale aplicate de domeniul https://restaurant-reservations.wikoti.com// și aplicația wikoti (în continuare pe scurt, generic Aplicația, respectiv Website-ul sau Site-ul), precum și anumite condiții comerciale aplicate de companiile înregistrate pe Site sau Aplicație în acest context (pe scurt Companiile/Compania) și are ca scop informarea clienților care efectuează rezervări la restaurantele, cluburile, pub-urile etc. înregistrate pe Site/în Aplicație, numite pe scurt (denumite în continuare în prezenta Utilizatori Companie/Clienți Utilizatori) despre acest subiect.

Prin utilizarea Site-ului și/sau a Aplicației în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați Politică de cookie, Politica de confidențialitate și protecția datelor, dar și prezentele Termeni și condiții, documente publicate pe Site și în Aplicație.


1.      Identificarea operatorului de date

Denumire: IT DIGITAL POMELO SRL (denumită în continuare Societatea, Proprietarul sau IDP)

Sediu: Romania, județ Timis, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, KM 7 + 800 M

Nr. înregistrare.: J35 /3433/2017

CUI: RO38093953

Email: contact@wikoti.com 

Nr. telefon: +40 356 630 630


2.      Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

 

Detaliile de contact pe care Utilizatorul Companie le poate folosi pentru a transmite orice cereri, notificări sau reclamații referitoare la IDP în considerarea acestor Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate și protecția datelor, Politica de cookie-uri, precum și orice alte informații publicate pe Site sau Aplicație, politicile sau operațiunile efectuate de Societate, sunt indicate la punctul 1 de mai sus.

 

Termenul limită până care Societatea poate trimite un răspuns este de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. În cazul în care o problemă privind o Companie (și nu IDP) face obiectul revendicării, notificării sau solicitării respective primite folosind datele de contact ale Societății, IDP se obligă să o transmită Companiei în cauză în maximum 5 zile de la momentul primirii acesteia, astfel încât Compania să poată întreprinde măsurile corespunzătoare în termen de maxim 30 de zile de la momentul în care Societatea a primit-o. Aceeași obligație este asumată în mod analog de către Companie în ceea ce privește pretențiile, notificările sau revendicările primite și care privesc IDP.


3.      Acceptul Clientul Utilizator

 

Acești termeni și condiții sunt asumați de Societate, dar și de utilizatorii Site-ului și/sau ai Aplicației (adică de dumneavoastră).

În consecință, utilizarea Site-ului/Aplicației implică automat acceptarea tuturor celor prevăzute mai jos și a politicilor la care se face trimitere (acolo unde legea nu obligă la efectuarea unor demersuri suplimentare pentru exprimarea unui atare accept), precum și asumarea obligației că aceștia dețin dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Site-ul/Aplicația și de a furniza informații Societății și Companiilor.

DACĂ TOTUȘI NU ACCEPTAȚI SAU NU AGREEAȚI ÎN TOT TERMENII ȘI CONDIȚII SAU CELELALTE POLITICI AFIȘATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI NICI SITE-UL ȘI NICI APLICAȚIA.

Dacă un Client Utilizator dorește să beneficieze de platforma wikoti (de exemplu pentru a administra rezervările Companiei pe care o reprezintă), nu doar să vizualizeze serviciile oferite de Proprietar, Clientul Utilizator trebuie să se înregistreze ca utilizator și să indice toate datele solicitate de IDP referitoare la Companie, acceptând implicit să se conformeze politicilor afișate pe Site și în Aplicație.


4.      Drepturi de autor

 

Societatea sau partenerii săi deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dreptul de autor) asupra Site-ului și Aplicației, incluzând, dar fără a se limita la, numele Site-ului și al Aplicației, lucrările de artă și elementele de interfață cu utilizatorul final conținute în, multe dintre caracteristicile individuale și documentația aferentă. Niciun utilizator nu are voie să copieze, să modifice, să adapteze, să reproducă, să distribuie, să facă inginerie inversă, să decompileze sau să dezasambla orice aspect al Site-ului sau al Aplicației, pe care Societatea sau partenerii săi le dețin.

Utilizatorii nu vor acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor Societății sau partenerilor acesteia și se obligă să nu folosească niciun semn sau nume similar ori identic cu cele folosite de Societate pe Site/în Aplicație (inclusiv dar nelimitat la „wikoti” și „Digital Pomelo”).

Societatea nu va fi în niciun caz responsabilă de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent daca sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială suferită de utilizatori în baza sau în legatură cu Site-ul sau Aplicația.

De asemenea, IDP nu va fi responsabil în niciun fel pentru modul în care unii utilizatori utilizează informațiile (chiar și datele personale) publicate de alți utilizatori pe Site/Aplicație, sau care privesc alte persoane.

IDP nu pretinde niciun drept de proprietate intelectuală asupra conținutului pe care utilizatorii îl încarcă sau îl furnizează utilizând Site-ul sau Aplicația (cum ar fi mărturiile sau feedbackul de la Utilizatorii Companii). Cu toate acestea, utilizând Site-ul sau Aplicația pentru a trimite conținut, Utilizatorii Companii confirmă că sunt de acord că alții pot vedea și dezvălui conținutul celor indicate de ei. Astfel, orice informație trimisă de Utilizatorii Companii sau aparținând acestora și care nu este marcat ca fiind Privată sau Confidențială, este în mod implicit considerată publică.


5.      Condiții comerciale generale

 • Utilizarea Site-ului și a Aplicației, inclusiv orice conținut, informații sau funcționalități conținute în acesta, este furnizată „ca atare” și „așa cum este disponibilă”, fără nicio declarație sau garanție de niciun fel, fie expresă, fie implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare. Utilizatorii își asumă responsabilitatea și riscul total pentru utilizarea Site-ului și a Aplicației.
 • Utilizatorii Companii înțeleg că Site-ul și Aplicația pot fi utilizate pentru transmiterea conținutului lor (cum ar fi mesajele trimise prin caseta de chat) și că în timpul prelucrării, acest conținut va fi transferat criptat.
 • Utilizatorii înțeleg că IDP utilizează furnizori terți și parteneri de găzduire pentru a furniza hardware-ul, software-ul, informațiile, rețelele, stocarea și tehnologia aferentă necesare pentru a rula serviciul.
 • Utilizatorii sunt de acord să nu revindă, să nu dubleze, să nu reproducă sau să nu exploateze nicio parte a Site-ului sau a Aplicației fără permisiunea explicită prealabilă în scris a Societății.
 • Utilizatorii nu pot folosi platforma Wikoti pentru a stoca, găzdui sau trimite e-mailuri nesolicitate (spam), chat-uri sau orice fel de mesaje nesolicitate către alți utilizatori sau Companii de pe platformă. IDP este compatibil cu anti-spam și nu autorizează și nu permite trimiterea de spam prin intermediul serviciului de automatizare de către utilizatori. Dacă există dovezi de spam, serviciile pot fi suspendate fără notificare. Spam-ul accidental trebuie raportat imediat Societății pentru a preveni suspendarea.
 • Utilizatorii nu pot folosi Site-ul sau Aplicația pentru a transmite viruși, viermi sau conținut rău intenționat.
 • Utilizatorii Comapanii declară că au peste 18 ani. În caz de îndoială, IDP poate solicita dovezi suplimentare cu privire la vârsta utilizatorului respectiv, iar el/ea se obligă să furnizeze o astfel de dovadă imediat după primirea cererii din partea Societății.
 • Societatea se asigură că toate cerințele de protecție a datelor au fost respectate atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului Companie, fie în calitate de operator asociat, fie în calitate de operator independent. IDP nu își asumă nicio răspundere suplimentară în astfel de cazuri, cu excepția celor obligatorii conform legislației aplicabile
 • În cazul în care acești termeni sau prevederea obligatorie a legislației aplicabile nu prevede altfel, orice răspundere a IDP față de Companie sau orice pretenție pe care ar putea-o avea față de Companie, indiferent de motiv, va fi limitată la ultimele 3 (trei) facturi plătite de Companie către Societate.
 • IDP nu oferă garanții și nici nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește următoarele:
 • capacitatea utilizatorilor de a utiliza Site-ul sau Aplicația
 • catisfacția utilizatorilor în folosirea Site-ului sau Aplicației
 • că Site-ul sau Aplicația vor fi disponibile în orice moment, neîntrerupt și fără erori
 • acuratețea oricăror calcule matematice, statistici sau rapoarte efectuate de Societate sau de partenerii săi
 • că erorile sau erorile din Site sau Aplicație vor fi corectate
 • IDP nu este nici responsabilă, nici răspunzătoare pentru nicio daună directă, indirectă, incidentală, apărută în consecința unor fapte, specială sau de orice altă natură care a apărut din sau e legată în vreun fel de folosirea de către utilizatori a Site-ului și/sau a Aplicației. Singurul remediu avut la dispoziție de utilizatori în cazul în care au orice nemulțumiri legate de Site sau Aplicație, este să înceteze să le mai folosească. Nu se va face nicio rambursare a vreunei sume plătite de către utilizatori, indiferent de motiv.
 • IDP poate, dar nu are nicio obligație de a elimina conținut (cum ar fi mărturii sau mesaje) și conturile care conțin conținut pe care Societate le consideră, la discreția sa exclusivă, ca fiind ilegale, ofensatoare, amenințătoare, calomnioase, defăimătoare, pornografice, obscene sau în orice alt mod inacceptabile sau care încalcă proprietatea intelectuală a oricărei părți ori acești termeni.

6.      Termeni aplicabili conturilor de utilizator

 • Utilizatorii trebuie să fie oameni (persoane fizice sau juridice prin intermediul reprezentanților/împuterniciților lor). Conturile înregistrate de boți și alte metode automate nu sunt permise.
 • O Companie poate avea un singur cont de utilizator, indiferent de numărul Utilizatorilor Companii/al angajaților/al colaboratorilor săi de afaceri.
 • IDP poate comunica cu Clienții Utilizatori prin e-mail cu privire la actualizări, știri, feedback, statistici, actualizări, servicii noi și alte probleme legate de contul lor, care sunt compatibile cu scopul inițial al prelucrării datelor.
 • De fiecare dată după efectuarea unei rezervări folosind wikoti, clienții care fac rezervările la Companii (Clienții Individuali/Utilizatorii Individuali) înțeleg că un feedback va fi solicitat de către Proprietar sau Companie, după ziua și ora indicate în formularul de rezervare de către acel Utilizator Individual. Astfel, se va trimite un scurt e-mail la adresa de e-mail indicată în formularul de rezervare, prin care se solicită un astfel de feedback (scop compatibil cu cel inițial, respectiv efectuarea rezervării), iar rezultatele vor fi utilizate de către Proprietar pentru îmbunătățirea Site-ului și App, și, de asemenea, în scopuri statistice, dar și de către Companie pentru îmbunătățirea serviciilor și a asistenței clienților săi.
 • Atunci când clienții Companiei (Utilizatorii Individuali) fac o rezervare pe platforma noastră (Website sau Aplicație), aceștia sunt întrebați dacă doresc să se aboneze la lista de newsletters (buletinul informativ) al Companiei la care fac rezervarea, deoarece Societatea și Compania consideră că acest lucru este esențial atunci când sunt distribuite informații importante despre Companie. În cazul în care doriți să vă dezabonați de la lista de newsletter, puteți efectua aceste acțiuni cu ușurință, în orice moment, prin simpla bifare a butonului Dezabonare de la sfârșitul fiecărui newsletter primit, sau trimiteți Companiei o solicitare în acest sens prin e-mail. Companiile sunt la curent cu legislația și jurisprudența CJUE privind protecția datelor și declară că respectă toate cerințele legale în acest sens, inclusiv cu mecanismul de opt in aplicabil în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.
 • Utilizatorii sunt responsabili pentru menținerea securității contului și parolei lor. IDP nu poate și nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daune din nerespectarea de către utilizatori a acestei obligații de securitate.
 • Utilizatorii sunt responsabili pentru tot conținutul postat și activitatea care are loc sub contul sau numele lor (chiar dacă conținutul este generat de utilizator) – fie că este vorba de aplicații, mesaje pe platformă, birou de asistență/caseta de chat, telefon sau rețele sociale.
 • Societatea are o limită de toleranță redusă astfel că în cazul în care considerăm că orice utilizator abuzează de serviciile oferite, IDP poate suspenda temporar orice acces la Site și Aplicație și va solicita cooperarea utilizatorilor în acest sens.
 • Societatea își rezervă dreptul de a accepta sau refuza orice potențial utilizator și Companie. Avem latitudinea exclusivă de a decide dacă permitem unui utilizator să se înregistreze, să reînnoiască, să schimbe planul (în prezent Snack, Gourmet sau A la carte sunt opțiunile), să gestioneze rezervările sau, în general, să utilizeze serviciile noastre.
 • Utilizatorii Companii trebuie să furnizeze datele Companiei, precum și propriul lor nume complet, numărul de telefon și o adresă de e-mail validă pentru a finaliza procesul de înscriere la Societate. Conturile false vor fi șterse imediat când sunt detectate.
 • Pentru ca clienții unei Companii să facă o rezervare, aceștia trebuie să furnizeze numele lor complet, adresa de e-mail și numărul de telefon completând formularul corespunzător. Dacă sunt furnizate informații suplimentare în caseta „Lăsați un mesaj”, date suplimentare pot fi oferite de către clienți, chiar dacă acestea nu au fost solicitate de Companie sau de Societate.

7.      Plăți și conturi

Este necesar un card de credit valabil pentru a crea conturile de plată Business/al Companiei. De asemenea, este posibilă o plată prin transfer în contul bancar IDP sau prin debit direct.

Planuri tarifare:

 • Pentru opțiunea QUICK BITES, IDP aplică o taxă per client care a rezervat online și are o perioadă de valabilitate de cel puțin o lună
 • Pentru opțiunile SNACK și GOURMET, IDP aplică o taxă sub formă de abonament lunar sau anual
 • Pentru opțiunea A LA CARTE, IDP aplică o taxă de tip pay-as-you-go (taxă suplimentară pentru funcții suplimentare la oricare dintre cele două planuri menționate mai sus).

Se acordă o perioadă de probă gratuită de 30 de zile pentru fiecare Companie, indiferent de tipul de plan tarifar ales. O Companie poate beneficia de proba gratuită o singură dată (la prima configurare a contului), chiar dacă alege inițial un plan și apoi dorește un altul. Pentru a evita orice interpretare greșită, Societatea precizează în mod expres că, dacă de exemplu, o Companie alege opțiunea Snack și beneficiază de proba gratuită de 30 de zile, nu poate beneficia din nou de perioada de probă gratuită de 30 de zile dacă ulterior alege opțiunea Gourmet, sau dacă acel utilizator decide să plătească pentru opțiunea Snack după perioada de probă gratuită și dorește să beneficieze din nou de proba gratuită ulterior.

Compania va fi facturată, după încheierea perioadei de probă gratuită, de către IDP după cum urmează:

Plan de gustare: la începutul lunii următoare la care s-au făcut rezervările. Apoi, la începutul fiecărei luni.

 • Pentru opțiunea QUICK BITES, IDP aplică o taxă per client care a rezervat online și are o perioadă de valabilitate de cel puțin o lună
 • Pentru opțiunile SNACK și GOURMET, IDP aplică o taxă sub formă de abonament lunar sau anual
 • Servicii A La Carte: la începutul lunii următoare celei în care au fost alese abonamentele pentru funcțiile suplimentare A La Carte. La începutul fiecărei luni.

Întrucât IDP oferă servicii profesionale, odată ce Utilizatorul Companie creează contul și alege planul, nu se vor face rambursări, indiferent de motive (inclusiv dacă o Companie dorește să-și schimbe planul ales inițial). Astfel, Companiile pot decide să-și șteargă contul în perioada acoperită de plată, dar nu se va face nicio rambursare parțială sau totală a prețului.

Alegerea unui plan mai redus ca si opțiuni de către o Companie (de exemplu, atunci când renunțați la anumite funcții suplimentare oferite de planul A la carte ales), poate duce la pierderea conținutului, a funcțiilor sau a capacității contului acesteia. IDP nu își asumă nicio răspundere pentru astfel de pierderi.

Orice modificare a prețurilor poate fi făcută în mod liber de către IDP, în orice moment, fără însă a afecta în vreun fel Companiile care au plătit deja pentru serviciile (acestea nu vor fi taxate suplimentar dacă prețul va crește și nici nu vor primi niciun fel de rambursare dacă prețul scade). Astfel, cu excepția cazului în care părțile implicate au convenit în mod expres în scris altfel, orice modificări ale prețurilor aplicate de Societate vor afecta numai abonamentele efectuate după modificarea respectivă, de către Companii nou înregistrate sau de către Companiile care se înregistrează după acel moment.


8.      Anularea contului și încetarea abonamentului

Proprietarul contului (Compania) este singura persoană care poate anula un cont sau poate înceta un abonament.

Astfel, fiecare Companie este singura responsabilă pentru anularea corectă a contului său. Vă rugăm să vă asigurați că cererile de anulare sunt făcute numai prin trimiterea unui e-mail la adresa de contact indicată la punctul 1 de mai sus.

Anulările contului durează de obicei aproximativ 5 zile lucrătoare pentru a fi procesate de către Societatea. În caz de anulare, serviciul rămâne disponibil până la sfârșitul perioadei deja plătite pentru opțiunea Gourmet și pentru orice funcție disponibilă „pe bază de abonament”. Cu toate acestea, pentru opțiunea Snack, serviciul va fi oprit și contul anulat în maximum 5 zile lucrătoare de la momentul solicitării rezilierii.

Odată anulat un cont, informațiile contului vor fi păstrate timp de 6 luni pentru încât Compania să poată recupera datele, în cazul în care anularea a fost trimisă din eroare. După expirarea perioadei de 6 luni, toate informațiile legate de acel cont care nu sunt obligatorii a fi păstrate pentru o perioadă suplimentară de timp conform prevederilor legale aplicabile, vor fi anonimizate, iar Societatea nu va mai avea acces la acele date și implicit nicio posibilitate de a recupera contul. Compania respectivă nu va fi taxată din nou după data oficială de anulare (pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea declară prin prezenta că, pentru perioada de 6 luni de păstrare a datelor, nu va fi datorată nicio plată de către Compania care și-a anulat contul).

IDP, la propria sa discreție, are dreptul de a suspenda sau de a închide contul unei Companii și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a serviciilor sale, din orice motiv, în orice moment. O astfel de încetare a serviciilor sau suspendare va duce la ștergerea sau dezactivarea temporară a acelui cont, împreună cu pierderea și renunțarea la tot a conținutului acelui cont. IDP își rezervă dreptul de a refuza serviciul către oricine, din orice motiv, în orice moment, fără însă a baza o astfel de acțiune pe motive discriminatorii.


9.      Date cu caracter personal

Pentru informații detaliate despre modul în care sunt prelucrate astfel de date, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și protecția datelor.


10.  Colectarea de date

 

Societatea colectează informații de la Utilizatorii Companii în trei moduri principale: direct, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul/Aplicația și prin intermediul cookie-urilor.

 • informații obținute direct

Colectarea datelor Utilizatorilor Companii se face atunci când:

– se accesează Site-ul/Aplicația și completează formularului de înregistrare/Sign In sau de autentificare/Log In, de către Utilizatorii Companie pentru contul Companiilor

– se achită prețul pentru serviciile furnizate de IDP Companiei

– se administrează contului de către IDP

– se răspunde la mesaje din rubrica de chat sau e-mail de către IDP

 cu condiția bifării casetei de confirmare a Politicii de confidențialitate și protecție a datelor.

Modul de prelucrare a se face conform celor indicate în Politica de confidențialitate și protecția datelor.

 • informații obținute din raportul de trafic al serverului

Atunci când un website/o aplicație este vizitat, utilizatorii dezvăluie automat anumite informații, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, locul de unde a fost accesat site-ul/aplicația.

Societatea, la fel ca și alți operatori, înregistrează aceste informații și le prelucrează în acord cu Politica de confidențialitate și protecția datelor.

 • informații obținute prin intermediul cookie-urilor

Site-ul și Aplicația folosesc cookie-uri pentru o bună funcționalitate. În funcție de preferințele alese de utilizatori, Site-ul și Aplicația pot folosi și alte tipuri de cookie cu scopul de a facilita urmări preferințele, precum și datele de trafic, dar și de a promova anumite aspecte. Pentru mai multe detalii, este necesară revizuirea Politicii de cookie.

Trebuie de asemenea ca Utilizatorii Companii să aibă în vedere faptul că ori de câte ori dezvăluie în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online (cum sunt forumurile online, paginile de socializare, grupurile de discuții, testimoniale transmise Companiei), informația dezvăluită poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

DEȘI SOCIETATEA FACE TOATE DEMERSURILE REZONABILE IMPUSE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORILOR, NU VA POATE ASIGURA SAU GARANTA SECURITATEA ORICĂRUI TIP DE INFORMAȚIE TRANSMIS. PRIN URMARE, TRANSMITEREA INFORMAȚIEI ÎNTR-UN MEDIU INADECVAT SE FACE PE PROPRIUL RISC AL UTILIZATORULUI.


11.  Realitatea informațiilor furnizate de Utilizatorii Companii

 

La completarea formularelor existente pe Site și în Aplicație, Utilizatorii Companii se obligă să comunice Societății, date reale și valabile.

De asemenea, prin utilizarea Site-ului/Aplicației, fiecare Utilizatori Companie își asumă că poate efectua demersurile solicitate la completarea formularelor și își poate exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivul Utilizatori Companie (cum ar fi consimțământul prealabil al Companiei atunci când se creează contul de către Utilizatorul Companie).

Dacă datele furnizate vor suferi orice modificari, Utilizatorii Companii sunt obligați să comunice imediat acest aspect Societății, astfel încât aceasta să își poată respecta obligațiile legale și pe cele contractuale asumate (de exemplu cea de răspuns la solicitarea transmisă de utilizat prin accesarea rubiricii de chat).


12.  Modificarea condițiilor aplicabile

 

STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE FIECARE UTILIZATOR DE FIECARE DATĂ CÂND ACCESEAZĂ SITE-UL/APLICAȚIA ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE CĂTRE SOCIETATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului și al Aplicației, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site/în Aplicație). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După momentul publicării politicii actualizate, accesarea Site-ului/Aplicației va reprezenta acceptarea de către utilizator a acelor condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile utilizatorilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site/în Aplicație (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate (dacă este cazul). Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru utilizatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului și al Aplicației (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului. Astfel, STUDIUL TERMENILOR SI CONDITIILOR, DAR SI AL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR SI AL POLITICII DE COOKIE, TREBUIE EFECTUAT DE UTILIZATORUL INDIVIDUAL DE CARE ACCESEAZA ACEST SITE SAU APLICATIA, INAINTE DE A FACE INREGISTRARE SAU DE FURNIZAREA DE DATE POATE APAREA.

De asemenea, Societatea are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Site și pe Aplicație (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale, în situații precum cea în care comportamentul utilizatorului este neadecvat), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Site și/sau Aplicația cu efect imediat, precum și de a-i modifica orice functionalități.


13.  Site-uri/aplicații terțe

 

Site-ul/Aplicația va putea conține link-uri sau trimiteri către website-uri/aplicații ale altor companii. Respectivele website-uri/aplicații pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale Societății sau ale Companiilor, ori pot prezenta măsuri de securitate mai reduse. ACCESAREA RESPECTIVELOR LINK-URI ȘI IMPLICIT ALE WEBSITE-URILOR/APLICAȚIILOR TERȚILOR PRECUM ȘI EFECTUAREA UNEI REZERVĂRI LA O ANUMITĂ COMPANIE, SE VA FACE PE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A UTILIZATORULUI.

De asemenea, în conținutul Site-ului/Aplicației pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Nici Site-ul, nici Aplicația, nici IDP, nu sunt responsabili în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu, și nici de modul în care respectivii terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.


14.  Răspunderea utilizatorilor

 

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru alegerea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentelor folosite pentru accesarea Site-ului și Aplicației.

Astfel, Societatea nu ofera nicio garanție cu privire la aspecte ce țin printre altele de:

 • compatibilitatea Site-ului/Aplicației cu echipamentul hard și soft folosit de utilizatori sau de Companii. Cu toate acestea, IDP informează prin prezenta că Utilizatorii Companii trebuie să instaleze versiunile recente ale browserului recomandat (Google Chrome, de exemplu). Browserul aprobat pentru utilizarea aplicației este Google Chrome.
 • culorile sau claritate imaginilor preluate de pe Site/Aplicație
 • efectele folosirii Site-ului/Aplicației (inclusiv dar nelimitat la generarea de viruși sau folosirea de către Companie în mod ilegal/imoral a datelor obținute folosind Site-ul/Aplicația)
 • funcționarea conformă și fără probleme a Site-ului/Aplicației.

Cu toate acestea, răspunderea Societății cu privire prelucrarea dreptului cu caracter personal nu este exclusă prin prezenta clauză și nici nu este redusă sub minimul permis de legislația specifică acestui domeniu.

Este interzisă inserarea de trimiteri și linkurile către Site/Aplicație,  copierea/modificarea/transmiterea/publicarea/utilizarea în orice fel a informațiilor indicate în conținutul Site-ului/Aplicației, fără permisiunea expresă, scrisă și prealabilă a Societății.

În plus, utilizatorii declară că vor folosi Site-ul și Aplicația doar pentru activități licite și care nu încalcă drepturile terților. De asemenea, aceștia nu vor transmite documente sau solicitări pretinzând că sunt o altă persoană sau în numele altei persoane și nici nu vor efectua demersuri ce ar putea afecta integritatea Site-ului/Aplicației sau a datelor cuprinse în acesta (inclusiv dar nelimitat la virusare, ștergere sau modificare de informații, abuzuri electronice, fraudă, utilizare date personale fără drept).

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document, precum și a oricărei alte obligații stabilite de lege în sarcina utilizatorilor de web site-uri, va conduce la atragerea răspunderii acestora și la obligativitatea acoperirii prejudiciilor generate prin fapta culpabilă.


15.  Securitate

 

Acest Site și Aplicația sunt protejate de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Site-ul/Aplicația la fel ca majoritatea webiste-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate.

Prin umare, informațiile transmise de utilizatori folosind Site-ul sau Aplicația, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al Societății (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP,  accesul neautorizat la e-mail) și pentru care IDP nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.


16.  Confidențialitate

 

Confidențialitatea datelor utilizatorilor reprezintă un aspect important pentru Societate.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor face parte integrantă din acești Termeni și condiții și poate fi consultată de către utilizator în orice moment.


17.  Dreptul aplicabil

 

Drepturile și obligațiile părților (adică ale Utilizatorilor Individuali și ale Societății), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Site-ului, vor fi interpretate și guvernate de legea română.

Orice litigiu va fi adus spre soluționare în fața instanțelor de drept comun de la sediul Societății.


18.  Forța majoră

 

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment virusarea Site-ului, a Aplicației sau a platformei IT ce stă în spatele acestora din motive ce nu țin de o acțiune a Societății, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Site și în Aplicație) a persoanelor afectate.


19.  Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și utilizatorilor Site-ului și/sau Aplicației.

Dacă oricare dintre prevederile de mai sus este considerată invalidă sau inaplicabilă în alt mod, aplicabilitatea prevederilor rămase nu va fi afectată ca urmare a acestui fapt.

Cele prevăzute în prezenta, precum și politicile afișate pe Site/Aplicație reprezintă întreaga înțelegere dintre Utilizatorii Individuali și IDP cu privire la Site și Aplicație și înlocuiește orice acord anterior care implică părțile (inclusiv, dar fără a se limita la, versiunile anterioare ai acestor termeni).

Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.